Om Valona

Branschkompetens

Vi har 30 års erfarenhet av operativt och strategiskt ledningsarbete inom branschen. Vi vet hur viktigt det är att kunna lyfta resultat, med tanke på de ofta små marginaler delar av branschen arbetar utifrån. Då gäller det att göra rätt från början.

Vi har god uppfattning om branschens olika roller och befattningar, kandidater och deras potential, vilket gör att vi tidigt kan identifiera kandidater med förutsättningar att nå nya positioner. Med en verksamhet som bygger på mänskliga relationer behöver man vara både lyhörd och genuint intresserad av människor. Att hitta rätt kandidat och bygga nya tänkbara relationer är det bästa vi vet. Vi kallar det en passion.

Kund och kandidat är lika viktiga för oss

Varje kontakt vi på Valona har med dig som kund och/eller kandidat är lika viktig för oss. Det är bara genom att lära känna varandra som vi kan skapa de bästa förutsättningarna för att med högsta precision lyckas matcha rätt kandidat till rätt uppdrag.

Unikt nätverk med respekt

Valona kan idag erbjuda ett omfattande och unikt nätverk av ledare och specialister – tillsammans med ett aktivt och kreativt förhållningssätt i arbetet med att hitta nya potentiella kandidater. Här arbetar vi utifrån att långsiktiga relationer bygger på respekt för varandra och kräver såväl ansvarstagande som etiskt agerande. Därför strävar vi ständigt efter öppen och ärlig kommunikation. Vi vet att vi har mycket att vinna på att ta tillvara varandras kunskaper och tankar.

Våra kärnvärden

Vi arbetar med människor och väl fungerande relationer är a och o för oss. Vi är ingenting utan våra relationer och vi förstår också värdet av att vårda dem. De är vår styrka och konkurrensfördel. För oss är det väsentligt att hitta och skapa relationer där alla inblandade parter har något att vinna på relationen. Det gör tre ord särskilt viktiga för oss: engagemang, integritet och affärsmässighet.