Ledarutveckling

Ledarutveckling

I hård konkurrens är det minst lika viktigt att utveckla och stimulera bra medarbetare som det från början var att attrahera dem – så att de själva väljer att stanna kvar inom organisationen.

Valona erbjuder situations- och individanpassad träning för chefer och ledare som vill ha ett professionellt stöd utanför den egna organisationen.

Våra program Executive Coaching och Mentorskap skapar förutsättningar för att de ska nå sin fulla potential som ledare.

Executive Coaching

Executive coaching vänder sig till dig som vill utveckla dig i din roll som ledare. Det är ett kraftfullt verktyg för att hitta och utveckla sin potential.

Arbetet inleder vi med en bred analys av nuläget då vi kartlägger allt från företagets strategier och din arbetssituation till personliga egenskaper, ambitioner och intresseområden. Vi tittar också på andra omständigheter som kan påverka dina möjligheter till fortsatt utveckling. Utifrån analysen identifierar vi sedan gemensamt olika områden för förändring och formulerar mätbara mål. Därefter inleder vi en serie träffar, där vi tillsammans arbetar oss igenom våra identifierade områden. När vi närmar oss programslut mäter vi graden av måluppfyllelse och gör en utvärdering av programmet.

Kostnadsfritt startmöte

Vi arbetar alltid med etablerade metoder och verktyg, som vi av erfarenhet vet ger resultat. De individuella utvecklingsprogrammen innehåller inga standardlösningar i form av till exempel upplägg eller antal träffar. Det enda som är standard är att vi alltid börjar med ett kostnadsfritt startmöte. Därefter bestämmer du själv om du vill ingå i ett program med oss på Valona. Om det är aktuellt upprättar vi tillsammans ett avtal och en handlingsplan som passar just dig.

Mentorskap

Att ta hjälp av en mentor är en väg att gå för dig som vill växa och utvecklas i din yrkesroll. Med en egen mentor får du en extern, objektiv och neutral samtalspartner som lyssnar, vägleder och delar med sig av såväl yrkeserfarenheter som livserfarenheter.

Valona erbjuder program för mentorskap under en längre tid, där mentorer med lång och kvalificerad erfarenhet av ledande befattningar inom näringslivet delar med sig av sina erfarenheter. För att få ut det mesta av ett mentorskap bör du vara öppen, engagerad, målinriktad och kunna ta konstruktiv kritik. Tanken med mentorskapet är inte att du ska få färdiga råd i ditt beslutsfattande, utan att ge dig ett stöd som hjälper dig att växa och gör dig trygg i att fatta dina egna beslut.

En samtalspartner som delar med sig av yrkeserfarenheter och livserfarenheter.
  • Vi är alla olika

    Valona kan naturligtvis erbjuda mentorer med olika bakgrunder och personligheter. Vi erbjuder även mentorprogram för specialister.

  • Det är viktigt för oss att du känner dig trygg

    Mentorskap ställer stora krav på ansvar, förtroende och tillit. Därför är det en självklarhet för oss att följa de etiska riktlinjer som är antagna av Sveriges Branschförening för Human Resource Konsulter (HRK), läs mer på www.hrk.org.